Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ

Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) έχει ως αντικείμενο το πεδίο της Ανόργανης Χημείας, της Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Eφαρμογών της στη Βιομηχανία. Η τελευταία εκτείνεται από την βιομηχανία αδρανών υλικών στη βιομηχανία φαρμάκων, διαγνωστικών υλικών, καλλυντικών, νανοϋλικών, υλικών αποθήκευσης πληροφοριών, ενέργειας και περιβάλλοντος.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος
Μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) - Master of Science (M.Sc.) στα επιστημονικά πεδία του γνωστικού αντικειμένου της Ανόργανης Χημείας και της Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο ασχολείται με τις θεμελιώδεις αρχές αλλά και το ρόλο που διαδραματίζουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα και λοιπά ανόργανα στοιχεία στα υλικά, στην ενέργεια, στα βιολογικά συστήματα και στη ζωή. Ο κατάλογος των εφαρμογών του πεδίου αυτού είναι ανεξάντλητος και σε όλες τις αναφορές κεντρικό ρόλο έχει το μεταλλοϊόν και οι μέθοδοι σύνθεσης και ανάλυσης των προϊόντων.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση τους σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Χημικές (Χρωμάτων, Τροφίμων, Πετρελοειδών), Φαρμακευτικές και σε λοιπές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, Εταιρείες Ενέργειας, Ανακύκλωσης Προϊόντων, Λιπασμάτων κλπ, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε Εργαστήρια Ι.Ε.Κ., Α.Ε.Ι., κλπ, σε Εργαστήρια R&D και Αναλύσεων Εταιρειών και Νοσοκομείων, στη Στελέχωση Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς της Χημείας.