Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Ερευνητικά πεδία

  • Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά και Επιφάνειες
  • Κατάλυση
  • Σύνδεση Χημείας με Βιολογία και Ιατρική
  • Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Χημεία
  • Κινητική και Μηχανισμοί Αντιδράσεων
  • Νανοεπιστήμη, Νανοτεχνολογία και Νανοϋλικά
  • Συνθετική Χημεία
  • Θεωρία και Μοντελοποίηση στη Χημεία

Θέματα ΜΔΕ από την ίδρυση του ΠΜΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Συσχέτιση δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων οκταεδρικών συμπλόκων Ni(II)

ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του χαλκού(I). Μελέτη της δράσης τους ως φωτοευαισθητοποιητών σε συστήματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου και σε φωτοευαισθητοποιούμενες ηλιακές κυψελίδες

ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση και μελέτη θειολικών συμπλόκων του νικελίου(ΙΙ). Εφαρμογή τους ως καταλυτών στη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ομογενής φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου από το νερό με τη βοήθεια μικτού διϊμινο-θειολοαμμινο-συμπλόκου του Ni(II)

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΑΝΑΗ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και βιολογική αξιολόγηση τροποποιημένων και μη μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου για βιολογικές εφαρμογές

ΚΙΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκου Cu(II) με γλυκοζυλιωμένο παράγωγο της 2,9-(διμεθυλο)-1,10-φαινανθρολίνης (PDGluc). Μελέτη της αλληλεπίδρασης με CT-DNA και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής του δράσης

ΜΠΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός του συμπλόκου [NI(QDT)(DPPZ)]. Μελέτη της αλληλεπίδρασής του με το DNA και των καρκινικων κυτταρων MCF7 και MDA231

ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός μεταλλο-υποκαταστατών βασισμένων σε βάσεις του Schiff ως πρόδρομων αντιδραστηρίων για τη δυνητική σύνθεση Μεταλλο-Οργανικών Κατασκευών

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκου του Cu(II) με παραγωγο της 2,9-(διμεθυλο)-1,10-φαινανθρολίνης. Μελέτη της αλληλεπίδρασης με CT-DNA και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής του δράσης

ΝΑΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός των συμπλόκων [Ni{Ph2P(O)NP(E)Ph2}(TMEDA)(NO3)], E = O, S, Se; TMEDA = Ν,Ν,Ν΄,Ν΄-τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη και [Co{Ph2P(O)NP(O)Ph2}(N,N)(NO3)], (N,N) = TMEDA, 1,10-φαινανθρολίνη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές που βασίζονται σε μαγνήτες μοναδικού μορίου

ΠΑΠΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός του παραγώγου της 1,10-φαινανθρολίνης, 2,9-δι(αμινομεθυλο)-1,10-φαινανθρολινη (PDAM) και του συμπλόκου του Ru(II) με την PDAM. Μελέτη της αλληλεπίδρασης με CT-DNA. In vitro διερεύνηση της βιολογικής του δράσης

ΚΑΡΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μελέτη Ν-ετεροκυκλικών καρβενίων και εδικότερα πυραζολικών κεκαμμένων αλλενίων

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Νέες Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές που βασίζονται σε οξαλαμιδικούς υποκαταστάτες ως υλικά για την εκπομπή λευκού φωτός

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση αεροπηκτωμάτων μεσω μεταθετικού πολυμερισμού με διάνοιξη δακτυλιου (ROMP)

ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκου του Ru2+ με το παράγωγο του 1,10-φαινανθρολίνης, 2,9-διμεθυλο-1,10-φαινανθρολίνη (PDAM) από το πρόδρομο cis-Ru(DMSO)4C2. Μελέτη της αλληλεπίδρασης του συμπλόκου με CT-DNA και την πρωτεϊνη BSA In vitro αξιολόγηση της διαλογικής δράσης του συμπλόκου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Νέες Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές ιόντων των βαρέων μετάλλων που βασίζονται σε οξαλαμιδικούς υποκαταστάτες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός pH ευαίσθητων πολυμερικών νανοδοχείων εμπλουτισμένων με κβαντικές τελείες για θερανωστικές εφαρμογές

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Θερανωστικές εφαρμογές νανοσωματιδίων του χρυσού, τροποποιημένων με αναστολείς της αγγειογένεσης, στον καρκίνο του γλοιοβλαστώματος

ΦΩΝΤΗ
ΦΑΝΗ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση και δομική μελέτη πολυμερών συμπλόκων του Ni(II) με ουδέτερους αρωματικούς υποκαταστάτες με Ν-δότες

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΕΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Μελέτη αλληλεπίδρασης συμπλόκων Ni(II) με DNA και πρωτεΐνες σε μοριακό επίπεδο

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σύνθεση και μελέτη παραμαγνητικών συμπλόκων Cr(II) ανοιχτής στοιβάδας με N-ετεροκυκλικά καρβένια

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων Cu(II) και M(III), Μ  = Cr, Ru, με ιμιδοδιφωσφινικούς και διιμινικούς υποκαταστάτες

ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση και μελέτη κβαντικών τελείων καδμίου τελλουρίου (CDTE QDS). Εφαρμογή τους ως φωτοευαισθητοποιητές στη φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Τροποποιημένα νανοσωματίδια αργύρου για θερανοστικές εφαρμογές

ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων Ti(IΙI) με ιμιδοδιφωσφινικούς υποκαταστάτες και καρβένια

ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμπλοκα του μολυβδαινίου με χουμικά οξέα

ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του Ni(II) με παράγωγο της 2,9-(διμέθυλο)-1,10-φαινανθρολίνης (PDAM). Μελέτη της αλληλεπίδρασης των συμπλόκων με CT-DNA και BSA

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός διθειολενικού συμπλόκου Ni(II) και εφαρμογή του στη φωτοκαταλυτική και ηλεκτρολυτική παραγωγή υδρογόνου

ΜΑΝΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Μελέτη διεργασιών σχηματισμού μεβράνων μέσω τριαδικών πολυμερικών διαλυμάτων και Διερεύνηση της επίδοσης μεμβράνων μικτής μήτρας με βάση τον άνθρακα για διαχωρισμούς αερίων

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου με αντιδράσεις μετάθεσης στερεής κατάστασης και έλεγχος φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων

ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη των ιδιοτήτων ενθυλακωμένων υλικών αλλαγής φάσης σε νανόσφαιρες πυριτίας ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας

ΕΥΦΡΑΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Bio and polymer aerogels and derived carbons

(Βιοπολυμερικά και πολυμερικά αεροπηκτώματα και οι αντίστοιχοι πορώδεις άνθρακες)

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών νανοσφαιριδίων για την αντιμετώπιση οστικών ασθενειών σε γυναίκες που βρίσκονται σε προεμμηνοπαυσιακή φάση

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Αεροπηκτώματα αλγινικών ενώσεων δικτυωμένων με πολυουρία και αεροπηκτώματα άνθρακα

ΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνθετικές μέθοδοι για Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές

ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Μελέτη ρόφησης Cr6+ από Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές

ΝΑΣΙΟΥΔΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Ανάπτυξη πολυλειτουργικών νανοσωματιδίων για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου των οστών

ΝΙΚΟΖΗΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Υβριδικές νανοδομές χρυσού στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου: σύνθεση, χαρακτηρισμός και βιολογική αξιολόγηση

ΠΕΠΠΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιδράσεις α-αλκυλίωσης με σύμπλοκες ενώσεις του μονοσθενούς χαλκού

ΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και βιολογική αξιολόγηση μαγνητικών νανοσωματιδίων ενθυλακωμένα σε λιποσωμικές δομές

ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη της ικανότητας παραγωγής ROS φθαλοκυανικών ενώσεων με Zn2+ και Fe2+, νοθευμένων κβαντικών τελείων άνθρακα και των μεταξύ τους υβριδικών υλικών

ΦΟΥΣΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων Ag(0) σταθεροποιημένων σε υδατικό διάλυμα από πολυηλεκτρολύτες παραγώγου L-αμινοξέων. In vitro αξιολόγηση της βιολογικής δράσης τους

ΧΡΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Αεροπηκτώματα αλγινικού σιδήρου δικτυωμένου με πολυουρία και τα αντίστοιχα αεροπηκτώματα άνθρακα

ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνθεση αεροπηκτωμάτων αλγινικών αλάτων δικτυωμένων με πολυουρία με σκοπό τη μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης τους

ΓΑΒΡΙΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Αεροπηκτώματα άνθρακα εμπλουτισμένα με μέταλλα από πυρόλυση αεροπηκτωμάτων βιοπολυμερών δικτυωμένων με πολυουρία

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πλειάδες του Ce(IV) με αμινοξέα ως πρόδρομα αντιδραστήρια για τη σύνθεση αναλόγων του UiO-66

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μελέτη υποκαταστατών κυκλικών κεκαμμένων αλλενίων και σύνθεση νέων συμπλόκων τους με μέταλλα μετάπτωσης

ΚΟΚΚΟΣΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός σύμπλοκων ενώσεων του δισθενούς ρουθηνίου με τύπο [Ru(p-cymene)ClL]X, όπου X (X = Cl- , PF6 - ) και L (L=2,2'-πυριδυλ-4- (υδροξυμεθυλ)κινολίνη). Μελέτη της κυτταροτοξικής τους δράσης στην υγιή κυτταρική σειρά ΗΕΚ293 και στην καρκινική σειρά HeLa

ΚΟΝΤΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Νανοσωματίδια Pd ακινητοποιημένα σε τροποποιημένους, με πολυηλεκτρολύτη φορέα L-αμινοξέος, ζεολίθους. Μελέτη των καταλυτικών ιδιοτήτων

ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Σύνθεση νανοσωματιδίων χρυσού με το αμινοξύ τριπτοφάνη και εφαρμογή φωτοθεραπείας σε καρκινικά κύτταρα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Σύνθεση και δομικός χαρακτηρισμός σύμπλοκων ενώσεων Ni, Co, Mn, με υποκαταστάτες τύπου {R2P(E)NP(E)R2}- (E = O, S, Se) και αζωτούχους υποκαταστάτες

ΣΙΓΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Δέσμευση και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υδατικά περιβάλλοντα με χρήση αεροπηκτωμάτων αλγινικού ασβεστίου δικτυωμένου με πολυουρία

ΤΣΙΤΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και βιολογική αξιολόγηση νανοσωματιδίων σιδήρου-ευρωπίου σε διαφορετικές αναλογίες