Αρχική σελίδα » Επιτροπές

Συντονιστική επιτροπή

Χ. Μητσοπούλου (Διεθ/ντρια ΠΜΣ)
Α. Δανόπουλος
Π. Κυρίτσης
Κ. Μεθενίτης
Γ. Παπαευσταθίου

Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων

Χ. Μητσοπούλου (Διεθ/ντρια ΠΜΣ)
Ε. Ευθυμιάδου
Α. Φιλιππόπουλος