Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Βιβλιοθήκη και Υποδομές

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Για τη εύρυθμη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας, του Τμήματος και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (core facilities) καθώς και η Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.