Αρχική σελίδα » Επικοινωνία με το ΠΜΣ

Γραμματεία Τμήματος Χημείας

Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τ.Κ. 15784, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 7274098, +30 210 7274386

Fax: +30 210 7274947

e-mail: secr@chem.uoa.gr

Γραμματεία Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας

Παναγιώτα Μαριολάκου

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τ.Κ. 15784, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 7274348

Fax: +30 210 7274348

e-mail: mariolakou@chem.uoa.gr