Αρχική σελίδα » Σύλλογος Φοιτητών

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Χημείας "Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ"

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής, σύμφωνα εξάλλου με το πλαίσιο δραστηριοτήτων του Συλλόγου είναι

  • αφ' ενός η συγκέντρωση και οργάνωση όλων εκείνων των πληροφοριών και οδηγιών που χρειάζεται κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματός μας κατά τη διάρκεια των σπουδών του και 
  • αφ' ετέρου η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Ελπίζουμε ο παρών ιστότοπος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μελών του Συλλόγου και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τον "Επίκουρο".

Link: http://epikouros.chem.uoa.gr/