Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση » Πολιτική για ΑΜΕΑ

03/11/2021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει φροντίσει να διασφαλίσει στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με αναπηρία ή με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής στο περιβάλλον, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής καθώς και Συμβουλευτικών Ψυχολογικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών.

Κύριος μοχλός για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία, τις δράσεις της οποίας μπορείτε να πληροφορηθείτε από την ιστοθέση του.

Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις. Η Μονάδα Προσβασιμότητας υποστηρίζει επίσης φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) ή σοβαρές ασθένειες.

Η Υπηρεσία Καταγραφής Αναγκών των ΦμεΑ ασχολείται με τη συστηματική καταγραφή των απαιτήσεων όλων των ΦμεΑ. Η καταγραφή δεν αφορά μόνο τους φοιτητές που εισήχθησαν στο πανεπιστήμιο με ειδικές διατάξεις, αλλά και τους ΦμεΑ που εισήχθησαν με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, όπως επίσης και όσους απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Για την υποστήριξη των Φοιτητών με Αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχει ορισθεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου ένας Σύμβουλος Καθηγητής και ο Αναπληρωτής του με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν οι ΦμεΑ.

Για το Τμήμα Χημείας οι Σύμβουλοι Καθηγητές είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αθανάσιος Φιλιππόπουλος (Τηλ: 210 727 4697 email: atphilip[at]chem.uoa[dot]gr) και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βικτωρία Μαγκριώτη (Τηλ: 210 727 4497 email: vmagriot[at]chem.uoa[dot]gr).

Τυχόν νεοεισαχθέντες φοιτητές ή φοιτητές παλαιοτέρων ετών με αναπηρία στο Τμήμα Χημείας καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και να επικοινωνήσουν με τους δύο παραπάνω Συμβούλους Καθηγητές.