Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.03.2020

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής 2ου εξαμήνου 2019-2020

Διδασκαλία με μεθόδους τηλε-εκπαίδευσης

1. Φωτοχημεία και Φωτοκατάλυση - Εφαρμογές στην Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος: Τετάρτη και Πέμπτη 16.00-18.00.

2. Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά: Παρασκευή 14.00-16.00.

3. Υπολογιστική Χημεία - Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον: Τρίτη 15.00-17.00 και Παρασκευή 11.00-13.00.