Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.08.2023

Εισοδηματικά κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμ. 84560/Ζ1/27-07-2023 Υ.Α «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4837/τ. Β΄/01-08-2023.