Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.01.2021

Αποτελέσματα εξέτασης μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

ΠΜΣ «Ανόργανη Χημεία και εφαρμογές της στη Βιομηχανία»


1. Αποτελέσματα μαθήματος «Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση»

Α.Μ.

ΒΑΘΜΟΣ

201801

6,5

201802

6,5

201803

8,0

201804

5,0

201805

5,0

201806

8,5

201807

6,0

201808

3,0

201809

6,5

201810

8,0

201811

8,5

201812

6,0

201813

5,0

201814

3,0

 

2. Αποτελέσματα μαθήματος «Θέματα Ανόργανης Χημείας»

A.M.

Βαθμός

201801

8,0

201802

8,5

201803

9,0

201804

7,5

201805

6,0

201806

8,0

201807

5,0

201808

6,5

201809

7,5

201810

9,0

201811

9,5

201812

7,5

201813

7,5

201814

3,5

 

3. Αποτελέσματα μαθήματος «Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα»

ΑΜ

Βαθμός

201801

7.0

201802

9.0

201803

9.0

201804

7.5

201805

6.0

201806

10.0

201807

5.0

201808

5.0

201809

7.5

201810

9.5

201811

9.5

201812

7.0

201813

7.5

201814

3.0

 

4. Αποτελέσματα μαθήματος «Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι ....»

ΑΜ

Βαθμός

201801

7.0

201802

6.5

201803

8.0

201804

7.0

201805

5.5

201806

9.0

201807

5.0

201808

5.5

201809

5.0

201810

9.0

201811

8.5

201812

5.0

201813

4.0

201814

3.0


Από το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας