Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.09.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από Δευτέρα 11-9-2023 έως και την Παρασκευή 22-9-2023 και ώρα 14:00.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Π.Μ.Σ, μπορούν να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική κατάθεση των Ερευνητικών τους Εργασιών, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς Εξεταστικές Επιτροπές στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023, από τη Δευτέρα 11-9-2023έως καιτην Παρασκευή 22-9-2023 και ώρα 14:00.

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από τηΔευτέρα 2-10-2023 έως και την Παρασκευή 20-10-2023, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως καιτηΔευτέρα 30-10-2023.

Παρακαλούμε, λόγω του μεγέθους των εργασιών, τα αρχεία να σταλούν σε pdf μορφή στο email της Γραμματείας master@chem.uoa.gr, με θέμα «Ορισμός 3μελούς επιτροπής κας/κου Ονοματεπώνυμο».

Επίσης θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένο από τον εκάστοτε επιβλέποντα το έγγραφο του Ορισμού της 3μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή στο link Χρήσιμα Έντυπα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος με τίτλο «Έγκριση εκτύπωσης της 2ης έκδοσης της ερευνητικής εργασίας και ορισμός 3μελούς εξεταστικής επιτροπής».

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας