Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου ΠΜΣ Ακαδ. Έτους 2023-2024


Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ΠΜΣ Ακαδ. Έτους 2023-2024

Βασικές ημερομηνίες 2023-2023

Για το Χειμερινό Εξάμηνο:

Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων ∆ευτέρα 2-10-2023

Τέλος Παρασκευή 12-1-2024

Έναρξη εξετάσεων ∆ευτέρα 15-1-2024

Τέλος Παρασκευή 2-2-2024


Για το Εαρινό Εξάμηνο:

Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων ∆ευτέρα 5-2-2024

Τέλος Παρασκευή 17-5-2024

Έναρξη εξετάσεων ∆ευτέρα 20-5-2024

Τέλος Παρασκευή 7-6-2024

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ


1ο Μάθημα: Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση

Διδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου, Α. Δανόπουλος, Ε. Ευθυμιάδου, Ν. Τσουρέας

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

Χ. Μητσοπούλου

Τρίτη 3/10

12.00-15.00

Εισαγωγή

 Ν.Τσουρέας

Τρίτη 10/10

12.00-15.00

Κρυσταλλογραφία από τη σκοπιά ενός συνθετικού χημικού – Ομάδες χώρου, ανάστροφος χώρος, οργανολογία

 Ν. Τσουρέας

Τρίτη 17/10

12.00-15.00

Κρυσταλλογραφία από τη σκοπιά ενός συνθετικού χημικού – χρήση λογισμικού για την επίλυση και μοντελοποίηση κρυσταλλικής δομής, πρακτική παρουσίαση συλλογής δεδομένων

X. Μητσοπούλου

Τρίτη 24/10

12.00-15.00

Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων σκληρά και μαλακά οξέα και βάσεις.

 X. Μητσοπούλου

Τρίτη 31/10

12.00-15.00

Στρατηγικές σύνθεσης . Ο ρόλος του μεταλλικού ιόντος και των υποκαταστατών. Επίδραση στις ιδιότητες.

X. Μητσοπούλου

Τρίτη 7/11

09.00-12.00

Μέθοδοι Ανάλυσης Συμπλόκων Ενώσεων. Μοριακές Μηχανές.

Α. Δανόπουλος

Τρίτη 14/11

09.00-12.00

σ- και π-επιδράσεις - Πολλαπλοί δεσμοί μετάλλων με δότες /υποκαταστάτες.

Α. Δανόπουλος

Τρίτη 21/11

09.00-12.00

σ- και π-επιδράσεις και σχεδιασμός υποκαταστατών.

Α. Δανόπουλος

Τρίτη 28/11

09.00-12.00

Εφαρμογές στη κατάλυση.

 Ν. Τσουρέας

Τρίτη 5/12

09.00-12.00

Λανθανίδες-ακτινίδες και ενεργοποίηση μικρών μορίων σ- και π-επιδράσεις - Πολλαπλοί δεσμοί μετάλλων με δότες /υποκαταστάτες.

Ε. Ευθυμιάδου

Τρίτη 12/12

09.00-12.00

Εισαγωγή στην νανοτεχνολογία, χρήση μετάλλων στη σύνθεση ανόργανων νανοσωματιδίων-Σύγχρονες τάσεις

Ε. Ευθυμιάδου

Τρίτη 19/12

09.00-12.00

Στρατηγικές σχεδιασμού και σύνθεσης νανοσωματιδίων

Ε. Ευθυμιάδου

Τρίτη 9/1

09.00-12.00

Χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων νανοσωματιδίων/ Βιολογική Αξιολόγηση

 


 

2ο Μάθημα: Θέματα Ανόργανης Χημείας

Διδάσκοντες: Π. Κυρίτσης, Α. Φιλιππόπουλος, Π. Παρασκευοπούλου

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

Διδάσκοντες

Τρίτη 3/10

09.00-12.00

Εισαγωγή

Κυρίτσης

Τρίτη 10/10

09.00-12.00

Βασικές έννοιες Χημικής Κινητικής - Πειραματικές τεχνικές.

Κυρίτσης

Τρίτη 17/10

09.00-12.00

Μηχανισμοί αντιδράσεων αντικατάστασης.

Κυρίτσης

Τρίτη 24/10

09.00-12.00

Μηχανισμοί οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Κυρίτσης

Τρίτη 31/10

09.00-12.00

Αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων σε βιολογικά συστήματα. Εφαρμογές στη λειτουργία μεταλλοενζύμων με βιομηχανικό ενδιαφέρον.

Φιλιππόπουλος

Τρίτη 7/11

12.00-15.00

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως με μεταφορά»  1. Αρχές και προτεινόμενοι βασικοί μηχανισμοί

Φιλιππόπουλος

Τρίτη 14/11

12.00-15.00

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως με μεταφορά»  2. Παραδείγματα αντιδράσεων και παράγοντες που επηρεάζουν τη διεργασία

Φιλιππόπουλος

Τρίτη 21/11

12.00-15.00

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως με μεταφορά» 3. Ασύμμετρη αναγωγή ποικίλων ακόρεστων υποστρωμάτων. Μηχανισμός δράσεως και  ενδεικτικά παραδείγματα

Φιλιππόπουλος

Τρίτη 28/11

12.00-15.00

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως  με  μεταφορά» σε βιολογικά συστήματα. Μια νέα προσέγγιση

Παρασκευοπούλου

Τρίτη 5/12

12.00-15.00

Καταλυτικές αντιδράσεις μετάθεσης ολεφινών. Δεσμοί μετάλλου-άνθρακα. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Σχέση δομής/δραστικότητας καταλύτη. Βιομηχανικές εφαρμογές.

Παρασκευοπούλου

Τρίτη 12/12

12.00-15.00

Καταλυτικές αντιδράσεις μετάθεσης και κυκλοτριμερισμού αλκινίων. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Βιομηχανικές εφαρμογές.

Παρασκευοπούλου

Τρίτη 19/12

12.00-15.00

Πλειάδες με δεσμούς μετάλλου-μετάλλου.

Παρασκευοπούλου

Τρίτη 9/1

12.00-15.00

Κατάλυση με πλειάδες που φέρουν δεσμούς μετάλλου-μετάλλου. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Σύγκριση (δραστικότητα, εκλεκτικότητα) με τα αντίστοιχα μονομεταλλικά καταλυτικά συστήματα

 


 

3ο Μάθημα: Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα

Διδάσκοντες: Ι. Παπαευσταθίου, Α. Χρυσανθόπουλος, Π. Κυρίτσης

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

Παπαευσταθίου

Παρ. 6/10

9.00-12.00

Μέταλλο-Οργανικές Κατασκευές (MOFs) 1

Παπαευσταθίου

Παρ. 13/10

9.00-12.00

Μέταλλο-Οργανικές Κατασκευές (MOFs) 2

Παπαευσταθίου

Παρ. 20/10

9.00-12.00

Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ

Παπαευσταθίου

Παρ. 27/10

9.00-12.00

Κρυσταλλογραφική βάση δεδομένων του Cambridge

Χρυσανθόπουλος

Παρ. 3/11

9.00-12.00

Συμμετρία και Δομή:  Μοριακή απεικόνιση, Στοιχεία συμμετρίας, Ομάδα σημείου

Χρυσανθόπουλος

Παρ. 10/11

9.00-12.00

Μοριακές αλληλεπιδράσεις. Χημικός δεσμός.        Η ηλεκτραρνητικότητα ως δείκτης της χημικής δραστικότητας

Χρυσανθόπουλος

Παρ. 24/11

9.00-12.00

Θεωρίες και μοντέλα γύρω από τη δομή των ανόργανων στερεών. Υπολογιστική μελέτη δομής και δραστικότητας

Χρυσανθόπουλος

Παρ. 1/12

9.00-12.00

Ημιαγωγοί και νανοϋλικά

Κυρίτσης

Παρ. 8/12

9.00-12.00

Εισαγωγή στη φασματοσκοπία EPR

Κυρίτσης

Παρ. 15/12

9.00-12.00

Διάσχιση μηδενικού πεδίου (zero-field splitting) και μέθοδοι προσδιορισμού της

Κυρίτσης

Παρ. 22/12

9.00-12.00

Σχέση δομής και μαγνητικών ιδιοτήτων σε μονοπυρηνικά σύμπλοκα με συμπεριφορά μονομοριακών μαγνητών (single ion magnets, SIMs)

Κυρίτσης

Παρ. 12/1

9.00-12.00

Βασικές αρχές για τον σχεδιασμό νέων  SIMs

 


 

4ο Μάθημα: Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης. Εργαστήριο

Διδάσκοντες: Ι. Παπαευσταθίου, Α. Φιλιππόπουλος, Κ. Μεθενίτης, Π. Παρασκευοπούλου, Χ. Μητσοπούλου, Π. Κυρίτσης, Α. Δανόπουλος

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

Παπαευσταθίου

Παρ. 6/10

12.00-15.00

TGA

Παπαευσταθίου

Παρ. 13/10

12.00-15.00

Fluorescence

Μεθενίτης

Παρ. 20/10

12.00-15.00

UV

Μεθενίτης 

Παρ. 27/10

12.00-15.00

CD, Πρακτική εξάσκηση

Δανόπουλος

Παρ. 3/11

12.00-15.00

Τεχνικές  αδρανούς ατμοσφαίρας / Glove Box

Παρασκευοπούλου

Παρ. 10/11

12.00-15.00

CV

Παρασκευοπούλου

Παρ. 24/11

12.00-15.00

CV

Κυρίτσης

Παρ. 1/12

12.00-15.00

EPR

 

Παρ. 8/12

12.00-15.00

Πρακτική εξάσκηση

 Μητσοπούλου

Παρ. 15/12

12.00-15.00

ΝΜR

Φιλιππόπουλος

Παρ. 22/12

12.00-15.00

IR

Φιλιππόπουλος

Παρ. 12/1

12.00-15.00

Πρακτική εξάσκηση