Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Βασικές ημερομηνίες 2023-2024

Χειμερινό Εξάμηνο:

Έναρξη εξετάσεων Δευτέρα 15-1-2024

Λήξη εξετάσεων Παρασκευή 2-2-2024

Εαρινό Εξάμηνο:

Έναρξη εξετάσεων Δευτέρα 20-5-2024

Λήξη εξετάσεων Παρασκευή 7-6-2024

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (pdf)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση

16/1/2024

10.00-13.00

Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα

22/1/2024

10.00-13.00

Θέματα Ανόργανης Χημείας

29/1/2024

10.00-13.00

Σύγχρονες Φασμ/κές Μέθοδοι

2/2/2024

10.00-13.00

  1. Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα ΠΜΣ του εργ. Ανόργανης Χημείας.
  2. Σε όσα μαθήματα δίνονται εργασίες αυτές πρέπει να έχουν παραδοθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημέρα της εξέτασης (εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τους διδάσκοντες).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Φωτοχημεία και φωτοκατάλυση – εφαρμογές στην ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

20/5/2024

10.00-13.00

Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως φάρμακα, καλλυντικά και διαγνωστικά υλικά

24/5/2024

10.00-13.00

Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και παρουσίαση εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας

27/5/2024

 *

Μαγνητικά και οπτικά υλικά για αποθήκευση πληροφοριών

1/6/2024

10.00-13.00

Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα

3/6/2024

10.00-13.00

Υπολογιστική Χημεία – Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον

7/6/2024

10.00-13.00

  1. Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα ΠΜΣ του εργ. Ανόργανης Χημείας.
  2. Σε όσα μαθήματα δίνονται εργασίες αυτές πρέπει να έχουν παραδοθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημέρα της εξέτασης (εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τους διδάσκοντες).

* η ημερομηνία που αναφέρεται στην βιβλιογραφική συλλογή δεδομένων αφορά την τελική ημερομηνία που πρέπει να παραδοθεί η εργασία, ώστε να μπορέσει να σταλεί βαθμολογία στην Γραμματεία


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-2024

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση

02/9/2024

10.00-13.00

Φωτοχημεία και φωτοκατάλυση – εφαρμογές στην ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

06/9/2024

10.00-13.00

Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα

09/9/2024

10.00-13.00

Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως φάρμακα, καλλυντικά και διαγνωστικά υλικά

13/9/2024

10.00-13.00

Θέματα Ανόργανης Χημείας

16/9/2024

10.00-13.00

Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και παρουσίαση εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας

18/9/2024

 *

Μαγνητικά και οπτικά υλικά για αποθήκευση πληροφοριών

20/9/2024

10.00-13.00

Σύγχρονες Φασμ/κές Μέθοδοι

23/9/2024

10.00-13.00

Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα

25/9/2024

10.00-13.00

Υπολογιστική Χημεία – Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον

27/9/2024

10.00-13.00

  1. Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα ΠΜΣ του εργ. Ανόργανης Χημείας.
  2. Σε όσα μαθήματα δίνονται εργασίες αυτές πρέπει να έχουν παραδοθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημέρα της εξέτασης (εκτός αν ορίζεται αλλοιώς από τους διδάσκοντες).

* η ημερομηνία που αναφέρεται στην βιβλιογραφική συλλογή δεδομένων αφορά την τελική ημερομηνία που πρέπει να παραδοθεί η εργασία, ώστε να μπορέσει να σταλεί βαθμολογία στην Γραμματεία