Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε βιομηχανίες αντίστοιχες του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας προς απόκτηση της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας, υπό την επίβλεψη / συνεργασία του Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ.