Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης μέσω ERASMUS+ και CIVIS καθώς και σε ερευνητικά εργαστήρια και σε παραγωγικούς φορείς/βιομηχανίες.

Η Πρακτική Άσκηση σχετίζεται με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας προς απόκτηση της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας, υπό την επίβλεψη / συνεργασία του Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ.

Κανονισμός πρακτικής άσκησης.