Αρχική σελίδα » Βραβεία Αριστείας » Άλλοι φορείς

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

Αρτεμησία Ζώη - Συμμετοχή στην ομάδα που κέρδισε το 3ο βραβείο στον 13ο Διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2023 για το προϊόν “AiryBerry” (21.06.2023, Αθήνα, Ελλάδα). Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), με στόχο τη δημιουργία νέων οικολογικών-καινοτόμων προϊόντων διατροφής (https://www.sevt.gr/gr/news-details/HM-Nsg/ecotrophelia-2023-teleth-brabeyshs).

 

 

 

 

 

 

 

Ελένη Ευφραιμοπούλου - Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (Best Poster Award) στο 2nd International Conference on Aerogels for Biomedical and Environmental Applications (29.06-01.07.2022, Athens, Greece), για την ακόλουθη εργασία: E. Effraimopoulou, P. Paraskevopoulou, P. Gurikov “Novel whey protein-based aerogels with improved hydration properties”. Η εργασία βασίζεται στα ερευνητικά αποτελέσματα που πρόκυψαν από την υποτροφία Erasmus+.

 

 

 

 

Αλέξιος Πλέσσας - Βραβείο καλύτερης σύντομης προφορικής ανακοίνωσης (Best Flash Presentation Award) στο Athens Conference on Advances in Chemistry – ACAC2020 (10-14.03.2021, Athens, Greece), για την ακόλουθη εργασία: A. K. Plessas, G. S. Papaefstathiou “MOF-74 Analogues for glucose sorption and/or electrode modifiers for the electrochemical detection of glucose in human perspiration”.

 

 

 

 

 

Μαρία Δρόσου - Βραβείο Physical Chemistry Chemical Physics Poster Prize στο θερινό Σχολείο: “Electronic Structure and Spectroscopy of Transition Metal Complexes”, 29.09-04.10.2019, Gelsenkirchen, Γερμανία για την ακόλουθη εργασία: M. Drosou, A. Zarkadoulas, F.Kamatsos, C. A. Mitsopoulou, “DFT studies on the Mechanism of Hydrogen Evolution Catalysed by Nickel Thiolates”. Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από κοινού από τους Καθ. Frank Neese and Serena DeBeer, Mülheim Max-Planck (MPI für Chemische Energiekonversion and MPI für Kohlenforschung), με συμμετοχή 80 νέων ερευνητών.