Αρχική σελίδα » Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου ΠΜΣ Ακαδ. Έτους 2020-2021

1. Μάθημα: Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα

Διδάσκοντες: Ι. Παπαευσταθίου, Α. Χρυσανθόπουλος, Π. Κυρίτσης

Τρίτη: 10:00-12:00

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

Παπαευσταθίου

6-10-20

10-12

Μέταλλο-Οργανικές Κατασκευές (MOFs) 1

Παπαευσταθίου

13-10-20

10-12

Μέταλλο-Οργανικές Κατασκευές (MOFs) 2

Παπαευσταθίου

20-10-20

10-12

Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ

Παπαευσταθίου

27-10-20

10-12

Κρυσταλλογραφική βάση δεδομένων του Cambridge

Χρυσανθόπουλος

3-11-20

10-12

Συμμετρία και Δομή:  Μοριακή απεικόνιση, Στοιχεία συμμετρίας, Ομάδα σημείου

Χρυσανθόπουλος

10-11-20

10-12

Μοριακές αλληλεπιδράσεις. Χημικός δεσμός.        Η ηλεκτραρνητικότητα ως δείκτης της χημικής δραστικότητας

Χρυσανθόπουλος

24-11-20

10-12

Θεωρίες και μοντέλα γύρω από τη δομή των ανόργανων στερεών. Υπολογιστική μελέτη δομής και δραστικότητας

Χρυσανθόπουλος

1-12-20

10-12

Ημιαγωγοί και νανοϋλικά

Κυρίτσης

8-12-20

10-12

Εισαγωγή στη φασματοσκοπία EPR

Κυρίτσης

15-12-20

10-12

Διάσχιση μηδενικού πεδίου (zero-field splitting) και μέθοδοι προσδιορισμού της

Κυρίτσης

12-1-2021

10-12

Σχέση δομής και μαγνητικών ιδιοτήτων σε μονοπυρηνικά σύμπλοκα με συμπεριφορά μονομοριακών μαγνητών (single ion magnets, SIMs)

Κυρίτσης

19-1-2021

10-12

Βασικές αρχές για τον σχεδιασμό νέων  SIMs

 

2. Μάθημα: Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση

Διδάσκοντες: Χ. Μητσοπούλου, Α. Δανόπουλος, Ε. Ευθυμιάδου

Τρίτη: 12:00-14:00

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

 X. Μητσοπούλου

6-10-20

12-14

Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων σκληρά και μαλακά οξέα και βάσεις.

 X. Μητσοπούλου

13-10-20

12-14

Στρατηγικές σύνθεσης . Ο ρόλος του μεταλλικού ιόντος και των υποκαταστατών. Επίδραση στις ιδιότητες.

X. Μητσοπούλου

20-10-20

12-14

Μέθοδοι Ανάλυσης συμπλόκων Ενώσεων. Μοριακές Μηχανές.

Α. Δανόπουλος

27-10-20

12-14

σ- και π-επιδράσεις - Πολλαπλοί δεσμοί μετάλλων με δότες /υποκαταστάτες.

Α. Δανόπουλος

3-11-20

12-14

σ- και π-επιδράσεις και σχεδιασμός υποκαταστατων.

Α. Δανόπουλος

10-11-20

12-14

Εφαρμογές στη κατάλυση.

Ε. Ευθυμιάδου

24-11-20

12-14

Εισαγωγή στην νανοτεχνολογία, χρήση μετάλλων στη σύνθεση ανόργανων νανοσωματιδιων-Σύγχρονες τάσεις

Ε. Ευθυμιάδου

1-12-20

12-14

Στρατηγικές σχεδιασμού και σύνθεσης νανοσωματιδίων

Ε. Ευθυμιάδου

8-12-20

12-14

Χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων νανοσωματιδίων/ Βιολογική Αξιολόγηση

 

15-12-20

 

Ασκήσεις - Παράδοση Εργασιών

 

22-12-20

 

Παρουσιάσεις Εργασιών

 

12-1-2020

 

Παρουσιάσεις Εργασιών

 

3. Μάθημα: Θέματα Ανόργανης Χημείας

Διδάσκοντες: Π. Κυρίτσης, Α. Φιλιππόπουλος, Π. Παρασκευοπούλου

Πέμπτη: 9:00-11:00

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

Φιλιππόπουλος

8-10-20

9-11

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως με μεταφορά»  1. Αρχές και προτεινόμενοι βασικοί μηχανισμοί

Φιλιππόπουλος

15-10-20

9-11

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως με μεταφορά»  2. Παραδείγματα αντιδράσεων και παράγοντες που επηρεάζουν τη διεργασία

Φιλιππόπουλος

22-10-20

9-11

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως με μεταφορά» 3. Ασύμμετρη αναγωγή ποικίλων ακόρεστων υποστρωμάτων. Μηχανισμός δράσεως και  ενδεικτικά παραδείγματα

Φιλιππόπουλος

29-10-20

9-11

Αντιδράσεις «υδρογονώσεως  με  μεταφορά» σε βιολογικά συστήματα. Μια νέα προσέγγιση

Κυρίτσης

5-11-20

9-11

Βασικές έννοιες Χημικής Κινητικής - Πειραματικές τεχνικές.

Κυρίτσης

12-11-20

9-11

Μηχανισμοί αντιδράσεων αντικατάστασης.

Κυρίτσης

19-11-20

9-11

Μηχανισμοί οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Κυρίτσης

26-11-20

9-11

Αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων σε βιολογικά συστήματα. Εφαρμογές στη λειτουργία μεταλλοενζύμων με βιομηχανικό ενδιαφέρον.

Παρασκευοπούλου

3-12-20

9-11

Καταλυτικές αντιδράσεις μετάθεσης ολεφινών. Δεσμοί μετάλλου-άνθρακα. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Σχέση δομής/δραστικότητας καταλύτη. Βιομηχανικές εφαρμογές.

Παρασκευοπούλου

10-12-20

9-11

Καταλυτικές αντιδράσεις μετάθεσης και κυκλοτριμερισμού αλκινίων. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Βιομηχανικές εφαρμογές.

Παρασκευοπούλου

17-12-2020

9-11

Πλειάδες με δεσμούς μετάλλου-μετάλλου.

Παρασκευοπούλου

14-1-2021

9-11

Κατάλυση με πλειάδες που φέρουν δεσμούς μετάλλου-μετάλλου. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Σύγκριση (δραστικότητα, εκλεκτικότητα) με τα αντίστοιχα μονομεταλλικά καταλυτικά συστήματα

 

4. Μάθημα: Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης. Εργαστήριο

Διδάσκοντες: Ι. Παπαευσταθίου, Α. Φιλιππόπουλος, Κ. Μεθενίτης, Π. Παρασκευοπούλου, Χ. Μητσοπούλου, Π. Κυρίτσης, Α. Δανόπουλος

Πέμπτη: 11:00-13:00

Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Τίτλος

Παπαευσταθίου

8-10-20

11-13

TGA

Παπαευσταθίου

15-10-20

11-13

Fluorescence

Μεθενίτης

22-10-20

11-13

UV

Μεθενίτης

29-10-20

11-13

CD

 

5-11-20

11-13

Ασκήσεις

Δανόπουλος

12-11-20

11-13

Τεχνικές  αδρανούς ατμοσφαίρας / Glove Box

Παρασκευοπούλου

19-11-20

11-13

CV

Παρασκευοπούλου

26-11-20

11-13

CV

Κυρίτσης

3-12-20

11-13

EPR

 

10-12-20

11-13

Ασκήσεις

Μητσοπούλου

17-12-2020

11-13

ΝΜR

Φιλιππόπουλος

14-1-2021

11-13

IR