Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

1. Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση, Δευτέρα 14/9, 12.00-14.00

2. Θέματα Ανόργανης Χημείας, Δευτέρα 21/9, 12.00-14.00

3. Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα, Δευτέρα 28/9, 12.00-14.00

4. Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης. Εργαστήριο, Τετάρτη 30/9, 12.00-14.00

5. Φωτοχημεία και Φωτοκατάλυση - Εφαρμογές στην Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος:

6. Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά: -

7. Υπολογιστική Χημεία - Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον: -

 

Λεπτομέρειες για κάθε εξέταση θα ανακοινώνονται στο e-class κάθε μαθήματος.