Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας. Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται οργανωτικά από την γραμματέα του Τομέα Ανόργανης Χημείας που είναι εγκατεστημένη στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.,
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του
Π.Μ.Σ., το συντονισμό και οργάνωση των εργαστηρίων και των μαθημάτων, τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

Γραμματεία Τμήματος Χημείας

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας
Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα
Τ.Κ. 157 84, ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας Τμήματος Χημείας

 Μεταπτυχιακές σπουδές +30 210 7274098
 Μεταπτυχιακές σπουδές  +30 210 7274386
 FAX  +30 210 7274097
   
e-mail secr [at] chem.uoa.gr

 

Γραμματεία Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας

Παναγιώτα Μαριολάκου +30 210 7274348